Dunlap Calendar

May  2017
MTWTFSS
1
May 1, 2017
2
May 2, 2017
3
May 3, 2017
4
May 4, 2017
5
May 5, 2017
67
89
May 9, 2017
10
May 10, 2017
11
May 11, 2017
12
May 12, 2017
1314
15
May 15, 2017
16
May 16, 2017
17
May 17, 2017
18
May 18, 2017
19
May 19, 2017
2021
2223
May 23, 2017
24
May 24, 2017
25
May 25, 2017
26
May 26, 2017
2728
29
May 29, 2017
30
May 30, 2017
31
May 31, 2017
 
UPCOMING EVENTS
Sci-fi Thursday
May 25, 2017 - 12:15 pm
Glue tutorial
May 25, 2017 - 4:00 pm
CITA: Gravity/high-energy astro group meeting
May 26, 2017 - 9:30 am
Journal club
May 26, 2017 - 10:30 am
CITA: Pulsar Paper Discussion
May 26, 2017 - 11:00 am
Stars and Planets discussion group
May 26, 2017 - 11:00 am
Cosmology lunch discussion
May 26, 2017 - 12:15 pm
CASCA 2017
May 29, 2017 - 12:00 am
Dunlap Lab Meeting
May 29, 2017 - 2:00 pm
CITA: Scintillometry Group Meeting
May 30, 2017 - 10:00 am
Journal club
May 30, 2017 - 10:30 am
CITA/LIGO
May 30, 2017 - 3:00 pm
GASA tea
May 30, 2017 - 4:10 pm
Education Discussion Group
May 31, 2017 - 11:10 am
Dunlap outreach meeting
May 31, 2017 - 1:00 pm
CITA: Gravity Group
May 31, 2017 - 2:00 pm
Dunlap Tea
May 31, 2017 - 2:00 pm
G2000
May 31, 2017 - 3:10 pm
LEGEND :  DUNLAP